Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kvalifiseringsprogram

Generelt

Oppdatert: 2021-03-09T12:37:32.000+00:00

Beskrivelse

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud fra Nav for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. Du vil få tett oppfølging og veiledning og vil få mulighet til å forme programmet etter hva du kan og hva du ønsker. Både arbeidstrening og opplæring er del av tilbudet. Programmet kan vare i opptil 2 år. Mens du deltar i programmet, mottar du kvalifiseringsstønad. Du har rett til individuell plan.

Målgruppe

Personer som trenger tett og koordinert oppfølging over tid for å komme ut i arbeid

Kriterier

Du er mellom 18 og 67 år, har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og har ingen eller svært begrensede ytelser fra NAV.

Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

På Nav-kontoret jobber de ansatte sammen for å finne fram til helhetlige og individuelt tilrettelagte løsninger. Deltakerne skal ha tett og koordinert bistand. De ansatte samarbeider derfor med næringsliv, helsevesen, frivillige organisasjoner, osv. Samarbeidspartnerne vil avhenge av innholdet i programmet.

Regelverk

Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt oppgave som kommuner tilbyr de som fyller vilkårene i loven. Se sosialtjenesteloven §§ 29-40.

Praktiske opplysninger

A