Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledsagerbevis

Generelt

Oppdatert: 2024-01-02T07:38:51.000+00:00

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Målgruppe

Personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne, for eksempel:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Demens
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Psykiske lidelser, hjertesykdomer, lungesykdommer.

Kriterier

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense.

Det er opp til den enkelte arrangør om de aksepterer ledsagerbevis.

Pris

Ledsagerbevis er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker kommunen om å få ledsagerbevis. Kommunen vil gi deg et skriftlig vedtak uansett om du får innvilget ledsagerbevis eller ikke.


A