Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Generelt

Oppdatert: 2023-06-28T13:05:06.000+00:00

Beskrivelse

Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til

  • Ressursavklaring for investeringer
  • Etablering av ny virksomhet
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringer i produksjonsanlegg
  • Investeringer i frukt- og bærdyrking
  • Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte
  • Investeringer i gjødsellager

Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Målgruppe

Du er eier av en landbrukseiendom eller et landbruksforetak.

Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen og Innovasjon Norge kan gi veiledning til hvordan å fylle ut søknaden. Søknaden behandles av Innovasjon Norge, mens kommunen avgir en uttalelse om forhold som kan få betydning for prosjektet. 


A