Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Midlertidig botilbud

Generelt

Oppdatert: 2021-03-09T13:56:28.000+00:00

Beskrivelse

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere (se lenke til Kommunal bolig nedenfor).

Kriterier

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Pris

Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

Regelverk

Denne tjenesten er lovpålagt. Se lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Skjema

A