Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Miljøinformasjon

Generelt

Oppdatert: 2021-03-09T14:03:54.000+00:00

Beskrivelse

Miljøinformasjonsloven gir kommunen plikt til å svare deg på spørsmål du har om miljøet i kommunen din. 

Du kan for eksempel spørre om miljøinformasjon i forbindelse med en utbygging som kommunen gjør. Eller du kan få informasjon om risikoen for flom der du bor. Miljøinformasjon kan være:

  • tiltak som er i gang 
  • beslutninger og planer
  • analyser av produkter som kommunen har eller bruker og som gjelder helse- og miljøvirkninger.

Målgruppe

Alle som ønsker tilgang til slik informasjon, både privatpersoner, frivillige organisasjoner, media og næringsliv.

Kriterier

Det finnes noen tilfeller hvor du ikke kan få informasjonen du spør om:

  • når en sak ikke er ferdig behandlet i kommunen og informasjonen du etterspør kun finnes i interne arbeidsdokumenter
  • taushetspliktig informasjon, for eksempel forretningshemmeligheter.
Regelverk

Dette er en lovpålagt plikt for kommunen. Se miljøinformasjonsloven § 5 og kapittel 3.

Se også offentleglova §§ 13, 14, 15 og 16.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan spørre kommunen på den måten du vil, du kan ringe, skrive eller møte opp.

Du må ikke dokumentere et spesielt behov for å ha krav på informasjon. Men du må formulere deg slik at kommunen forstår hva du er ute etter. Kommunen hjelper deg med å stille spørsmål slik at du får det du er ute etter.

Hensynet til andre samfunnsinteresser (f.eks. forretningshemmeligheter) eller opplysninger som det er taushetsplikt om kan gjøre at du får avslag. Du har imidlertid alltid krav på informasjon om

  • helseskadelig forurensning 
  • forurensning som kan gjøre alvorlig skade på miljøet
  • forholdsregler for å hindre slike skader
  • ulovlig inngrep eller skader på miljøet.

A