Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Miljøplager eller -risiko (melding om)

Generelt

Oppdatert: 2021-03-09T14:06:01.000+00:00

Beskrivelse

Hvis du har helseplager eller utsettes for helserisiko som knytter seg til forhold i omgivelsene, kan du melde fra om dette til kommunen. Kommunen kan undersøke saken og eventuelt gi pålegg om konsekvensutredninger, retting, tvangsmulkt eller stansing.

Plager kan for eksempel knytte seg til: 

  • Inneklima i offentlig bygg 
  • Støy
  • Luftforurensning eller lukt  
  • Skadedyr
  • Risiko for ulykker
  • Røyking

Myndigheter og publikum vet i dag mye om hvor viktig miljøet er for helsen og hva som kan føre til sykdom og plager. Kommunen har et ansvar for å drive forebyggende arbeid og føre tilsyn med ulike miljøfaktorer og virksomheter, slik som institusjoner, fabrikker, serveringssteder og husdyrhold.

Målgruppe

Innbyggere i kommunen

Kriterier

Det behøver ikke allerede ha oppstått helseskade eller ulemper før du melder fra til kommunen. Det kan være aktuelt å iverksette tiltak før noen har blitt syke.

Regelverk
Se spesielt
folkehelseloven kap. 3 - Miljørettet helsevern
tobakksskadeloven § 25 Røykeforbud i lokaler og transportmidler
Praktiske opplysninger

A