Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mindre byggetiltak på bebygd eiendom

Generelt

Oppdatert: 2022-02-22T08:06:58.000+00:00

Alternativt navn

Bygge selv - med søknad

Beskrivelse

Du kan selv prosjektere og bygge det som kalles for mindre byggetiltak på eiendommen din etter at din søknad er blitt godkjent av kommunen. Et mindre byggetiltak er:
 • et tilbygg på mindre enn 50 m2, for eksempel utvide bygningen med en terrasse, veranda eller et nytt rom. Tilbygget kan ha kjeller.
 • en frittliggende bygning på mindre enn 70 m2 som du ikke skal bo i, for eksempel en garasje eller bod. Bygget kan ha kjeller. 
 • bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, for eksempel gjøre om en kjellerbod til kjellerstue.

Målgruppe

Boligeiere med egen tomt.

Kriterier

Disse faktorene kan begrense godkjenning av søknaden selv om det er et mindre byggetiltak:
 • Avstand til vann- og avløpsledninger
 • Avstand til bilvei, gangvei eller sykkelvei
 • Avstand til trikke- eller togskinner
 • Avstand til naboeiendom
 • Flom- og skredområde
 • Sjeldne plante- og dyrearter

Pris

Du betaler et gebyr for saksbehandlingen.

Regelverk

Se spesielt plan- og bygningsloven § 20-2, kap 21 (Krav til innhold og behandling av søknaden), kap 29 (Krav til tiltaket) og byggesaksforskriften kap. 3.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker kommunen ved et skjema for Byggesøknad for deg som ønsker å bygge eller rive.

Sjekk med din kommune om den har en byggesøknadspakke, da slipper du å lete fram alt selv.

Dette trenger du til søknaden

 • Gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer.
 • Situasjonskart over eiendommen, enten digitalt eller på papir (bestilles hos kommunen)
 • Regler som gjelder for din eiendom i
  • kommuneplanens arealdel
  • reguleringsplan
  • områdeplan
 • Tegning av bygget og av plasseringen
 • Nabovarsel/kvittering for utsendt nabovarsel
Skjema

A