Nødnummer

Ambulanse 113

Brann 110

Politi 112

Skadet vilt 02800

Vakttelefoner

Legevakt (etter kl. 15.30 og helg) 116 117 

Barnevernvakt (tilgjengelig hele døgnet)​ 995 41 500 

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
Telefonen er gratis og blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.

Vann og avløp 75 76 54 10

Salten brann 75 55 74 05

Statens vegvesen 175

Utsatt for overgrep
Legevakten (116 117) har et eget døgnåpent tilbud for mennesker som har vært utsatt for overgrep. Tjenesten er gratis, og alle på legevakten har taushetsplikt. Mottaket er et tilbud til alle innbyggere i: Bodø, Fauske, Sørfold, Røst, Værøy, Beiarn, Saltdal, Steigen, Hamarøy, Gildeskål og Meløy. Du kan også kontakte mottaket gjennom politiet (02800) og krisesentret (75 55 58 90).

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte (www.hfsm.no) 800 57 000

Hjemmetjenesten nord: 46 87 90 10
Hjemmetjenesten sør: 48 29 46 05

Miljøtjenesten 
Drag, vakt tlf. Døgnbemannet 41 43 15 19
Oppeid 99 50 33 40

Vern for eldre (nasjonal kontakttelefon) 800 30 196

Trenger du noen å snakke med?

Mange frivillige organisasjoner tilbyr støtte og informasjon. Flere har hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til god hjelp.

Les mer her.