Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nydyrking av arealer til jordbruksformål

Generelt

Oppdatert: 2021-03-22T11:49:47.000+00:00

Beskrivelse

Ønsker du å utvide ditt dyrkede areal, må du ha en plan for nydyrking som skal godkjennes av kommunen. Kommunen vil vurdere hvilke virkninger nydyrkingen vil ha for landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturminner. Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag etter nærmere bestemmelser. Hvis du ikke har iverksatt nydyrkingen innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort.

Kriterier

  • Det bør være et behov for å styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten
  • Nydyrkingstiltaket bør legge til rette for driftsmessig gode løsninger
  • For areal over 50 dekar må det gjøres en vurdering om konsekvensutredning
  • For areal under 50 dekar hvor det er en risiko for virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn må det også gjøres en vurdering om konsekvensutredning.
Partnere

Landbruksdirektoratet

Regelverk

Se spesielt jordlova § 11 Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsvegar

Praktiske opplysninger
Skjema

A