Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK)

Generelt

Oppdatert: 2021-03-24T12:37:39.000+00:00

Beskrivelse

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. ASK er alternativ og supplerende kommunikasjon. Det kan for eksempel være ved bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler og fysiske gjenstander.

Skolen må derfor ha tilgang til nødvendig utstyr for å kunne tilby en elev ASK.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående, lærlinger og lærekandidater, voksne elever i grunnskolen.

Kriterier

Skolen gjør en vurdering, en såkalt sakkyndig vurdering, om behovet for ASK.

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt:
Opplæringsloven §§ 1-3, 2-16, 3-13, 4A-13

Praktiske opplysninger

A