Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Generelt

Oppdatert: 2021-03-24T09:36:31.000+00:00

Beskrivelse

Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal gjøre deg i stand til å snakke norsk og forstå samfunnet. Opplæringen skal gi deg et minimumsnivå i norsk.

Opplæringen i samfunnskunnskap blir gitt på et språk du forstår.

Du vil også få en opplæringsplan som beskriver målene for akkurat deg.

Når opplæringen er ferdig må du ta en avsluttende prøve. Da vil du også få et deltakerbevis.

Målgruppe

Du er innvandrer med oppholdstillatelse. Du er mellom 18 og 67 år.

Kriterier

Du har både rett og plikt til å delta i opplæringen når du har oppholdstillatelse i en av disse kategoriene:

  • har oppholdstillatelse som flyktning eller overføringsflyktning
  • har en søknad om beskyttelse og dermed en fornybar oppholdstillatelse
  • har begrenset oppholdstillatelse grunnet for eksempel en familiesituasjon
  • har oppholdstillatelse på grunn av beskyttelsesbehov for en hel gruppe
  • har oppholdstillatelse fordi du er i familie med en som har vært bosatt i mindre enn fem år
  • har fått fornybar oppholdstillatelse på grunn av samlivsbrudd og samlivet var preget av mishandling.

Du har plikt til å delta i opplæring når du:

  • har fått oppholdstillatelse fordi du skal jobbe i Norge
  • har fått oppholdstillatelse fordi du skal drive næring i Norge
  • har fått oppholdstillatelse fordi du er familie med en som jobbe eller drive næring i Norge.

Det er mulig å søke om fritak fra plikten til opplæring. Grunner for å søke om fritak kan være at du allerede kan noe norsk eller kan noe om det norske samfunnet.

Pris

Kommunen kan ta betaling for de som er i Norge som arbeidsinnvandrere eller i familie med disse.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt integreringsloven Kapittel 6.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen tar kontakt med deg og avtaler når opplæringen skal begynne.


A