Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Generelt

Oppdatert: 2023-12-01T11:55:03.000+00:00

Beskrivelse

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  

Målgruppe

Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du søker kommunen, må du legge ved legeattest som beskriver graden av forflytningshemming. I søknaden må du også beskrive og dokumentere de forskjellige stedene du har trenger å parkere. Det kan være ved boligen din, arbeidsstedet, skole eller der du går til behandling.

Hvis du søker på vegne av barnet ditt trenger du å dokumentere at barnet trenger hjelp utenfor kjøretøyet.


A