Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Personvern – dine rettigheter

Generelt

Oppdatert: 2020-05-11T06:52:12.000+00:00

Beskrivelse

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om å få en kopi av alle opplysningene dine, også elektroniske spor, metadata og hvilke profiler du er blitt tildelt.

Det er gratis å få innsyn og du kan henvende deg enten til kommunen sentralt eller den delen av kommunen du ønsker innsyn fra, for eksempel barnevernet eller fastlegen.

Rett til å korrigere feilaktige opplysninger

Dersom du oppdager at kommunen sitter med opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve retting. Du må kunne sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt.

Rett til sletting

I noen tilfeller kan du kreve at dine opplysninger blir slettet. For eksempel når det ikke lenger er nødvendig å beholde opplysningene dine. 

Det er en del unntak til denne retten, og ett av dem er offentlige myndigheters arkiveringsplikt.

Rettigheter ved automatiserte avgjørelser

Når kommunen baserer saksbehandlingen sin på et dataprogram, for eksempel hvis du blir automatisk tildelt en barnehageplass, har du rett til:

  • å si din mening
  • å klage på avgjørelsen
  • å kreve at et menneske gjennomgår saken.

Kommunen skal informere deg om at de bruker automatisk saksbehandling og hvilke konsekvenser det har for deg.

Målgruppe

Alle som bor i kommunen.

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

  • Rett til innsyn, personvernforordningen artikkel 15
  • Rett til retting, personvernforordningen artikkel 16
  • Rett til sletting, personvernforordningen artikkel 17
  • Rettigheter ved automatiserte avgjørelser, personvernforordningen artikkel 22.
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan ta kontakt med kommunen sentralt, for eksempel ved tjenestetorget, eller til det enkelte tjenesteområdet.


A