Oversikt over partiene i Hamarøy kommune med kontaktinformasjon

Hamarøy Arbeiderparti
Leder Asbjørn Bye
Tlf: 95701224
E-post: pan.ham@hotmail.no

Hamarøy Høyre
Leder Kjell-Eirik Westermann
Tlf: 97692314 
E-post: kjell.eirik.westermann@siteservice.no                            

Hamarøy Fremskrittsparti
Leder Per Ståle Olsen
Tlf: 48047096
E-post: pesto@online.no

Hamarøy Senterparti
Leder Leif Harald Olsen
Tlf: 97790768
E-post: leifh@storjordnp.no

Sosialistisk Venstreparti
Leder Anita Overelv
Tlf: 90991222
E-post: anita.overelv@nordlandsmuseet.no

Venstre
Leder Arne André Solvang
Tlf: 95754773
E-post: arne.andre.solvang@nordlandsmuseet.no