Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Produksjonstilskudd i jordbruket

Generelt

Oppdatert: 2023-05-23T07:12:34.000+00:00

Beskrivelse

Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:
 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd for husdyr
 • Tilskudd for dyr på beite
 • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd til små og mellomstore melkebruk
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge 
Disse pristilskuddsordningene blir håndtert på samme måte som produksjonstilskudd, og man søker i samme søknad: 
 • Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland
 • Distriktstilskudd for matpotet dyrket i Nord-Norge
Denne velferdsordningen blir håndtert på samme måte som produksjonstilskudd, og man søker i samme søknad:
 • Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid (se egen beskrivelse for denne ordningen)

Målgruppe

Landbruksforetak.

Kriterier

Landbruksforetaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak.

Foretak som bare søker tilskudd til birøkt er unntatt fra kravet om å drive vanlig jordbruksproduksjon. Det er for øvrig begrensninger knyttet til driftsfellesskap og eierforhold. 

Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Jordlova §§ 3 og 18

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Skjema

A