Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd

Generelt

Oppdatert: 2020-12-22T09:18:59.000+00:00

Beskrivelse

Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til Regionalt miljøprogram. Dette programmet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Målet er bedre effekt av miljøinnsatsen. Regionalt miljøprogram godkjennes normalt for fire år, men mindre justeringer kan skje årlig. Statsforvalteren disponerer en årlig tilskuddsramme som blir fastsatt i jordbruksoppgjøret.

Målgruppe


Kriterier

Landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd og som oppfyller vilkårene for det enkelte tilskuddet. 

Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Statsforvalteren utarbeider Regionalt miljøprogram for fylket i samråd med næringsorganisasjonene, fylkespolitikere og annen miljøfaglig kompetanse. Kommunene får miljøprogrammet til høring før fastsettelse. Landbruksdirektoratet godkjenner de regionale miljøprogrammene etter samråd med avtalepartene i jordbruksoppgjøret.

Regelverk

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for nærmere informasjon om de ulike tilskuddsordningene.

Skjema

A