Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reklameskilt langs vei

Generelt

Oppdatert: 2020-05-11T07:09:30.000+00:00

Beskrivelse

Du må søke om tillatelse til å sette opp skilt langs kommunal vei av hensyn til trafikksikkerheten. Det kan være informasjon om næringsvirksomhet, et produkt eller et lokalt arrangement. Gjenstandene kan være alt fra skilt til transparenter, flagg, ballonger, lys, osv.  Uansett avstand fra veien må du søke hvis skiltet er rettet mot trafikken eller er synlig for veifarende. Kommunen gir tillatelse for en avgrenset periode. Skilt på løs fot som plasseres på fortau, i kjørebanen eller på veikanten, er forbudt. Hvis du setter opp skilt uten tillatelse og kommunen må fjerne det, må du betale det dette koster.  Kommunen sender varsel om at skiltet må fjernes, men kan la være å gjøre dette hvis det haster med å fjerne skiltet.

Målgruppe

  • Næringsdrivende
  • Organisasjoner
  • Privatpersoner

Kriterier

Du trenger ikke å søke hvis du skal sette opp

  • navneskilt eller reklame for egen virksomhet som plasseres på selve bygningen der virksomheten drives, forutsatt at det ikke påvirker trafikksikkerheten
  • skilt i kryss med privat vei, slik som adresseskilt eller "Kjør langsomt, barn leker"

Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Se veglova §§ 33 og 57, vegtrafikkloven § 5 og plan- og bygningsloven § 30-3.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen kan gi deg nærmere informasjon om hva det kan gis tillatelse for, hva som ikke tillates, og hva du kan gjøre uten å søke om tillatelse.


A