Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samvær med barn under offentlig omsorg

Generelt

Oppdatert: 2023-01-04T09:27:19.000+00:00

Beskrivelse

Både barnet og foreldrene har rett til samvær og kontakt med hverandre. Det er barneverns- og helsenemnda som beslutter hvordan samværet skal foregå og hvor mye kontakt dere skal ha. Nemnda skal gjøre en vurdering i hver enkelt sak. Vurderingen skal baseres på kriterier som barnets behov for beskyttelse, barnets utvikling, i tillegg til familiens mulighet til å bevare et familieliv og til å styrke båndene mellom seg.

Samværet skal være til barnets beste, og barnets eget syn vil være viktig ved vurderingen.

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Se spesielt barnevernloven kapittel 7 og § 14-25.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når graden av samvær er bestemt, skal barnevernet utarbeide en samværsplan for kontakten med foreldre, søsken og andre som er nære barnet.

Barnevernet skal med jevne mellomrom undersøke om forholdene har endret seg i hjemmet, for å se om det er grunn til å vurdere vedtaket på nytt.


A