Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Selvbygger

Generelt

Oppdatert: 2022-02-22T08:08:09.000+00:00

Beskrivelse

Vanligvis er det et firma som står ansvarlig for byggesaker av en viss størrelse eller kompleksitet. Men du kan søke kommunen om å være selvbygger. Det vil si at det er du som står ansvarlig for søknad, prosjektering og utførelse, selv om du bruker fagfolk til deler av arbeidet.
Det mest vanlige er at du godkjennes som ansvarlig utførende for hele eller deler av arbeidet, mens du har hjelp av et firma til å søke og prosjektere tiltaket.

Målgruppe

Tomteeiere.

Kriterier

Byggetiltaket kan være:
  • helårsbolig
  • fritidsbolig
  • garasje, uthus, påbygg, tilbygg.
Bygget skal være til eget bruk. Du kan altså ikke være selvbygger på en tomannsbolig eller et rekkehus.
 
Du må kunne vise til at du har den rette kompetansen og kvalifikasjoner.  Har du generell bygningsteknisk utdanning og praksis, så bør du kunne godkjennes. Andre forhold som kan tillegges vekt, er om du tidligere har bistått ved oppføring av byggverk eller deltatt på relevante kurs.

Pris

Du betaler et gebyr for saksbehandlingen.

Regelverk
Se 
Byggesaksforskriften § 6-8 Selvbygger
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon om det å være selvbygger. Da får du også mer informasjon om hvilken kompetanse som kreves for å få godkjent ansvarsrett som søker, prosjekterende og utførende. Hvis du bare ønsker godkjennelse som ansvarlig utførende (som er det mest vanlige), må du også ta kontakt med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen knyttet til selve byggetiltaket.

Søknad om ansvarsrett skal følge søknaden om tillatelse.

Søknad om tillatelse kan også deles opp. Når prosjekteringen er ferdig, søkes det da først om en rammetillatelse som avklarer rammene for tiltaket. Deretter, når ansvarlig foretak for utførelse og eventuell kontroll er bestemt, søkes det om igangsettingstillatelse. Når igangsettingstillatelsen er gitt, kan du sette i gang arbeidet. Det er naturlig at søknad om ansvarsrett i dette tilfellet følger søknaden om igangsettingstillatelse (etter at rammetillatelsen foreligger).


A