Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skogplanting - tilskudd

Generelt

Oppdatert: 2023-10-05T11:40:57.000+00:00

Alternativt navn

Tettere skogplanting som klimatiltak

Beskrivelse

Det er landbruksdirektoratet som utbetaler tilskuddet, men kommunen som behandler søknaden og fatter vedtak. 

For nyplanting og markberedning kan du få inntil 60% av medgåtte kostnader. For suppleringsplanting kan du få inntil 30 % av medgåtte kostnader.

Søknad om tilskudd sendes inn når arbeidet er fullført og oversikt over kostnadene er klart.

Målgruppe

Skogeiere.

Kriterier

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. 

Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Se § 4 i forskrift om miljøtiltak i skogbruket og § 5 i forskrift om bærekraftig skogbruk

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Gå til Skogfondssystemet via Altinn, for å søke. Her blir du bedt om å logge inn. Du finner informasjon om hvordan du logger inn, på nettsidene til Altinn.     
 
Husk søknadsfristene for vårplanting 1. september og for høstplanting: 25. november.
 
Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt kan du bruke skjema Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur (LDIR-909), for å sende søknad på e-post eller som brev.
 
Du søker om tilskudd til tettere planting samtidig og på samme måte, enten digitalt eller på skjema, som du søker om refusjon av skogfond eller vanlig tilskudd til nyplanting og suppleringsplanting. Foruten kravet om kartfesting ved tettere planting, så skal søknaden inneholde de samme opplysningene. Skogfondsystemet regner selv ut om tiltaket kvalifiserer for tilskudd til tettere planting.
Skjema

A