Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sosialtjenester for innsatte i fengsel

Generelt

Oppdatert: 2023-06-28T14:14:03.000+00:00

Beskrivelse

Innsatte i fengsel kan søke sosialtjenesten i den kommunen de oppholdt seg i før innsettelsen, om økonomisk sosialhjelp og andre tjenester. Det forutsettes at man først undersøker om kriminalomsorgen kan dekke det behovet man har. Pårørende kan få dekket reiseutgifter til fengselsbesøk hvis de ikke har penger til å dekke det selv. Ved løslatelse kan brukeren søke tjenester i den kommunen han/hun velger å oppholde seg.

Tjenesten kan omfatte økonomisk rådgivning og støtte til utgifter som

  • klær
  • briller og andre hjelpemidler 
  • tannhelsetjeneste
  • kost og losji under permisjoner

Ved løslatelse kan sosialtjenesten tilby

  • klær og sko
  • midlertidig husvære
  • hjelp til å skaffe en permanent bolig.

Kriterier

Tjenestene tildeles etter en individuell vurdering.

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt

  • Barnevernsloven Kapittel 3 Hjelpetiltak
  • Sosialtjenesteloven §§ 17, 18 og 19
  • Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan henvende deg til den kommunen du bodde i før arrestasjonen. Hvis du ikke hadde opphold i Norge da du ble arrestert, kan du henvende deg til arrestasjonskommunen. 


A