Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Spesialpedagogisk hjelp til barn

Generelt

Oppdatert: 2021-10-05T07:48:45.000+00:00

Alternativt navn

Spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehagealder

Beskrivelse

Er du bekymret for at barnet ditt ikke utvikler seg som det skal? Ditt barn kan få hjelp i sin utvikling og læring allerede før det starter på skolen og uansett om det går i barnehage eller ikke.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.

Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Foreldrerådgivning er en del av tilbudet.

Målgruppe

Foreldre som er bekymret for sitt barns utvikling eller barnehagen eller helsestasjonen.

Noen grunner til bekymring kan være at barnet

 • Har forsinket språkutvikling
 • Har sosiale eller emosjonelle vansker
 • Ikke utvikler seg motorisk eller kognitivt som forventet

Kriterier


Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se
Barnehageloven § 31

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Kommunen skal
 • involvere og spørre foreldrene før de tar avgjørelser som gjelder barnet
 • vurdere om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp
 • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis foreldrene, kommunen eller barnehagen mener at barnet trenger spesialpedagogisk hjelp
 • fatte et enkeltvedtak som sier om barnet skal få spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og hva hjelpen skal være
 • gi barnet spesialpedagogisk hjelp slik det er beskrevet i enkeltvedtaket
 • sørge for at det lages en skriftlig rapport om den spesialpedagogiske hjelpen og utviklingen til barnet en gang i året
Som forelder kan du
 • kreve at kommunen undersøker om barnet deres trenger spesialpedagogisk hjelp
 • bli involvert og si ja før kommunen ber PP-tjenesten om å utrede barnet
 • bli involvert og si ja før kommunen bestemmer at barnet skal få spesialpedagogisk hjelp
 • få en skriftlig rapport en gang i året om hjelpen barnet får, og en vurdering av hvordan barnet utvikler seg
 • klage hvis barnet ikke får spesialpedagogisk hjelp
 • klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av hjelpen
 

A