Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sykehjem - avlastningsopphold

Generelt

Oppdatert: 2023-12-01T12:43:34.000+00:00

Beskrivelse

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får et tidsavgrenset opphold i institusjon.

Målgruppe

Omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

Kriterier

Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

Pris

Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er ikke noe krav om at søknaden skal være skriftlig. Du kan søke muntlig over telefon. 


A