Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tegnspråkopplæring i barnehagen

Generelt

Oppdatert: 2024-01-09T08:00:19.000+00:00

Beskrivelse

Barn som ikke har begynt på skolen enda kan få tegnspråkopplæring. Som regel vil det være barnehagen som gjennomfører opplæringen, men barnet ditt har rett til tegnspråkopplæring, også om det ikke går i barnehagen. Det er kommunen som fatter vedtak om tegnspråkopplæring for barn under skolealder.

Målgruppe

Barn i barnehagen, barn i barnehagealder.

Kriterier

Hvis barnet flytter til en annen kommune skal opplæringen i tegnspråk fortsette, helt til den nye kommunen har fattet vedtak.

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnehageloven § 38.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvis du mener at barnet ditt trenger tegnspråkopplæring, kan du henvende deg til helsestasjonen, barnehagen eller kommunen sentralt. 


A