Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskudd til etablering i egen bolig

Generelt

Oppdatert: 2023-06-28T14:12:25.000+00:00

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Tilskuddet kan brukes til å kjøpe, bygge eller til å refinansiere egen bolig.
Om du får tilskudd, og hvor mye du kan få avhenger av økonomien din og hvor stort startlån du kan betjene.

Målgruppe

  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Flyktninger
  • Sosialt vanskeligstilte.

Kriterier

Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.
Økonomien din vil ha betydning for om du kan få tilskudd til etablering i egen bolig.

Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Se spesielt § 14 i bostøtteloven.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tilskudd til etablering søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Skjema

A