Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskudd til utredning og prosjektering

Generelt

Oppdatert: 2023-06-28T14:13:29.000+00:00

Beskrivelse

Tilskudd til utredning kan benyttes til å kartlegge følgende forhold:

  • Muligheter og begrensninger i eksisterende bolig
  • Uteområder og atkomst
  • Tilgjengelighet inne
  • Arealbehov
  • Innredning og brukbarhet
  • Om bruker har økonomi til å finansiere tilpasningen selv, eller om det er behov for lån og/eller tilskudd fra kommunen

Tilskudd til prosjektering kan gis til dekning av kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig.

Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil 20 000 kroner. Ved tilpassing av eksisterende boliger, kan det også gis tilskudd til utredning i forkant av prosjekteringen på inntil 20 000 kroner.

Målgruppe

  • Personer med funksjonsnedsettelse
  • Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak.

Kriterier

Tilskudd til utredning og prosjektering skal utføres av fagkyndig.

Økonomien din vil ha betydning for om du kan få tilskudd til tilpasning av bolig.

Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Se spesielt § 15 i bostøtteloven.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tilskudd til utredning og prosjektering søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Skjema

A