Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tobakkssalg - registrering og tilsyn

Generelt

Oppdatert: 2022-11-09T08:11:57.000+00:00

Alternativt navn

Registreringsplikt for å selge tobakk og tobakkssurrogater

Beskrivelse

Alle virksomheter som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater (som e-sigaretter) skal selv registrere sine salgssteder i Tobakkssalgsregisteret. Salg av tobakksvarer eller tobakkssurrogater på steder uten registrering er ulovlig.

Tobakkssalgsregisteret er offentlig og skal gi oversikt over salgssteder der det selges tobakksvarer.

Målgruppe

Det er virksomheten som er juridisk ansvarlig for salgsstedet som er registreringspliktig. Dersom virksomheten har flere salgssteder, skal hvert enkelt salgssted registreres.

Registreringsplikten gjelder både fast og midlertidig salg.

At alle salgssteder må registreres innebærer at omreisende salg kun er tillatt der hvert enkelt salgssted er registrert, slik at kommunen kan føre tilsyn der salget skjer til enhver tid. Unntak gjelder for tog og skip som er kollektive transportmidler og cruiseskip, som Helsedirektoratet skal føre tilsyn med.

Kriterier

Det er ingen spesielle vilkår for registrering, annet enn at virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret.

Pris

Kommunen kan ta et gebyr for det årlige tilsynet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Se spesielt 

Tobakksskadeloven § 4, § 5, §§ 17-24, §§ 30-33, § 34a, § 34d, § 36b og § 42.

Se forskrift om registrerings- og bevillingsordning for regler om registrering, tilsyn og tilsynsavgift.

I folkehelseloven, se kapittel 3.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

De som skal selge tobakksvarer og tobakkssurrogater må registrere seg i tobakkssalgsregisteret.

Registrering skje senest 14 dager før salget starter, for å sikre at kommunen kan planlegge og føre tilsyn.

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten/MinID.

For å kunne registrere på vegne av en virksomhet, må du ha en bestemt rolle i virksomheten, for eksempel daglig leder, styreleder eller lignende. Alternativt kan du få delegert rettigheter til å registrere på vegne av virksomheten.

Tobakksalgsregisteret https://tbr.helsedirektoratet.no/

Les mer hos Helsedirektoratet.

Skjema

A