Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Videregående opplæring for voksne

Generelt

Oppdatert: 2023-06-23T08:43:40.000+00:00

Beskrivelse

Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående skole, har etter søknad rett til videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år. Denne retten kan i spesielle tilfeller også gjelde ungdom som har behov for et mer tilpasset opplegg enn de kan få i vanlig skole. 

Opplæringen skal tilpasses ditt behov og bygge på den formal- og realkompetansen du har fra før.

Målgruppe

Voksne fra og med 25 år. I spesielle tilfeller også unge i alderen 16 til 24 år.

Pris

Opplæringen er gratis. Fylkeskommunen har ansvar for å holde deg med nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

Regelverk

Opplæringslova § 4A-3 og § 3-1
Forskrift til opplæringslova kapittel 5 og 6

 

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Skjema

A