Rør under bakken

Selv tenker jeg tilbake til mine mange år i entreprenørlivet og da spesielt på jernbindere. De drar, bærer, legger og binder sammen tonnevis med armeringsstenger hver dag, alltid med tidspress, for så å se at alt blir skjult med betong så fort de er ferdige. Ingen ser det arbeidet de har gjort. Alle vet at arbeidet de har lagt ned er like avgjørende som alt annet arbeid med et bygg, men dette arbeidet vises ikke når bygget eller konstruksjonen er ferdig.

Det er mange oppgaver og tjenester kommunen er pliktig å utføre for innbyggerne. Vi driver ikke med jernbinding, men vi forvalter blant annet noen mil med rør som ligger godt skjult under bakken. Vi er alle avhengige av å få rent vann inn i boligene våre, og vi er like avhengige av at avløp fungerer som det skal. Selv om ikke rørene synes, er de grunnleggende viktige for vår tilværelse. Rørene skal vedlikeholdes, spyles, noen skiftes ut, kummer vedlikeholdes og skiftes ut og slamavskillere tømmes. Noen har riktignok private vann- og/eller avløpsanlegg og de som har ansvaret for disse anleggene fortjener stor takk og honnør.

Ingen går i fakkeltog for «Teknisk etat»

Ingen går i fakkeltog for vann- og avløpsledninger i bakken heller. Kommunene må ofte gjøre vanskelige valg når budsjettene skal legges og det er naturlig at både helse- og oppvekstsektorene prioriteres før tekniske tjenester. Nå gjøres det vanskelige prioriteringer innad i alle kommunalområdene også, men det ligger nok naturlig i oss mennesker å prioritere helsetjenester, skole og barnehage framfor vann- og avløpsledninger, eller sågar maling på bygg, veigrus, grøfter eller lignende.  

Jeg vil slå et slag for de som hver dag sørger for at vi har rent vann i springen og at det vi skyller ned i vasken, dusjen, toalettet, vaskemaskinen osv. forsvinner fra boligene våre. Det ligger mye arbeid og innsats i disse usynlige tjenestene. Vilkårene for å utføre disse tjenestene kan ofte være vanskelige, med knappe ressurser, men de utføres likevel med god kvalitet for deg og meg.

 

Børre M. Johansen, Teknihkalasj dåjma ja sebrudagà oajvemusjådediddje ‑ Kommunalleder for Teknisk drift og samfunn