Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer

Offentlig ettersyn - valg av meddommere

Hábmera suohkan-Hamarøy kommune legger ut til høring forslag til meddommere for perioden 01.01.2025-31.12.2028. Frist til å sende inn merknader eller innvendinger til forslag er 15. juni 2024.

Dommer

Kunngjøring/høring: Reguleringsendring Revskjæret Industriområde og dypvannskai

På vegne av The Quartz Corp AS, varsles det oppstart av reguleringsendringsarbeid for Revskjæret Industriområde og dypvannskai på Drag i Hamarøy kommune. Hensikten med foreslått reguleringsendring er å tilrettelegge for nødvendige endringer til planen i forbindelse med prosjektering av ny adkomstveg til industriområde fra fylkesveg (Fv 7536, Hellandsveien). Innspill bes sendt innen 07. juni 2024. 

Kart over industri- og dypvannskai Drag - Revskjæret

Alkoholpolitisk handlingsplan legges ut til høring

Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2024-2024 legges ut til høring. Planen skal behandles i Hovedutvalg for levekår og vedtas i Kommunestyrets møte i juni 2024. Den iverksettes når ny bevillingsperiode starter 1. oktober 2024. Innspill til planen sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no innen 27. mai 2024.
Stein i fjæra

Ny høringsfrist: Hovedplan veg 2024-2031

Forslag til Hovedplan for veg i Hábmera suohkan-Hamarøy kommune er lagt ut til offentlig ettersyn. Evtuelle merknader sendes innen 12. mai 2024.

Kartutsnitt som viser hvilke veier som er fotografert

Høring: Hovedplan veg 2024-2031

Forslag til Hovedplan for veg i Hábmera suohkan – Hamarøy kommune legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Kartutsnitt som viser hvilke veier som er fotografert

Offentlig ettersyn – eiendomsskatt 2024

På bakgrunn av Kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt sak 111/23 av 14.12.2023 og med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra 29.02.2024.

Illustrasjon Eiendomskatt