Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer

Høring: Hovedplan veg 2024-2031

Forslag til Hovedplan for veg i Hábmera suohkan – Hamarøy kommune legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Kartutsnitt som viser hvilke veier som er fotografert

Offentlig ettersyn – eiendomsskatt 2024

På bakgrunn av Kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt sak 111/23 av 14.12.2023 og med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra 29.02.2024.

Illustrasjon Eiendomskatt

Kunngjøring: søknad om akvakultur

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: søknad om akvakultur i Hamarøy kommune i Nordland.

Fiske anlegg på Skutvik

Høringsfrist for forslaget til planprogram og innspillsfrist til plan

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-12, melding om oppstart av kommuneplanens arealdel 2023 - 2032. Det legges samtidig ut forslag til planprogram til offentlig ettersyn, jf. Forskrift om konsekvensutredning. Høringsfristen for planprogrammet er forlenget til 18. september, innspillsfristen til selve planen er 15. oktober.

Musken utsikt fjell

Melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-12, melding om oppstart av kommuneplanens arealdel 2023 - 2032. Det legges samtidig ut planprogram til offentlig ettersyn, jf. Forskrift om konsekvensutredning. Frist for innspill er 14. august 2023.

Musken utsikt fjell