Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer

Kunngjøring: søknad om akvakultur

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: søknad om akvakultur i Hamarøy kommune i Nordland.

Fiske anlegg på Skutvik

Høringsfrist for forslaget til planprogram og innspillsfrist til plan

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-12, melding om oppstart av kommuneplanens arealdel 2023 - 2032. Det legges samtidig ut forslag til planprogram til offentlig ettersyn, jf. Forskrift om konsekvensutredning. Høringsfristen for planprogrammet er forlenget til 18. september, innspillsfristen til selve planen er 15. oktober.

Musken utsikt fjell

Melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-12, melding om oppstart av kommuneplanens arealdel 2023 - 2032. Det legges samtidig ut planprogram til offentlig ettersyn, jf. Forskrift om konsekvensutredning. Frist for innspill er 14. august 2023.

Musken utsikt fjell

Høring: navnesak, avklaring av skrivemåte for stedsnavn

Statens kartverk har reist navnesak for å avklare riktig skrivemåte for noen stedsnavn i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune. Hamarøy kommune skal hente inn høringsuttalelser lokalt. Det er viktig for kommunen å få avklart skrivemåten for navnene, fordi flere veier i Hamarøy kun har midlertidige veinavn. Navnesaken må avklares før endelige veinavn kan fastsettes.

På vei Oppeid

Høring: klassifisering av veier og tilbud om brøyting

Hamarøy kommune er klar over problemet med ulik behandling av private veier. Private veier vedlikeholdes normalt av brukerne, men enkelte av de private veiene har delvis blitt driftet av kommunen. Kommunedirektøren mener at alle private veier skal behandles likt og foreslår at private veier som til nå har vært delvis driftet som kommunale veier, overføres til privat drift i tråd med bestemmelsene i veglova § 54 om veilag mm.

Brøyting, Oppeid. Foto: Hamarøy kommune

Høringsnotat ny renovasjonsforskrift

Iris Salten IKS har på vegne av sine eierkommuner lagt ut forslag til ny renovasjonsforskrift. Hvis du vil at dine innspill skal behandles politisk i Hamarøy kommune, så må du sende høringssvar til postmottak@hamaroy.kommune.no innen 27. januar, ellers er høringsfristen til Iris 28. februar.

Iris Salten IKS Oppeid. Foto: Svetlana Gracheva

Kunngjøring: søknad akvakultur

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Hamarøy kommune i Nordland. 
Kart over lokalitet, Bjørkvik

Kunngjøring: søknad om akvakultur

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad om akvakultur i Hamarøy kommune i Nordland.

Søknad om akvakultur Cermaq Norway AS. Logo: Cermaq Norway AS