Hamarøy frivilligsentral sine oppgaver

  • koordinere frivillig aktivitet i Hamarøy
  • formidle kontakt mellom enkeltpersoner, lag og foreninger
  • bidra til dialog mellom frivillige og offentlig virksomhet

Vil du hjelpe?

Vi trenger frivillige med et ønske om å hjelpe eller med ideer til hva som kan gjøre Hamarøy til en flott kommune å bo i. Du bestemmer selv hva du vil hjelpe med og hvor mye tid du har til overs.
Å være frivillig er givende både for deg og den du hjelper.
Det handler om å bidra med det du kan.

Aktivitetsskaping

Vi har som mål å skape et lokalsamfunn med fokus på folkehelse. Gjennom trivselstiltak skal vi skape et godt miljø hvor mennesker trives og fungerer sammen. Frivillighetssentralen har som mål å treffe alle gruppene i samfunnet. Mennesker i alle aldre skal finne aktivitetstilbud i Hamarøy.
Har du forslag til aktiviteter som trengs eller som du kan ha lyst til å bidra til ønsker vi kontakt med deg.
Vi er også tilgjengelig for lag og foreninger som trenger hjelp med informasjon og koordinering om forskjellige aktiviteter og hendelser.

Trenger du hjelp?

Du kan også ta kontakt om du trenger en håndsrekning og hjelp i hverdagen.
Vi vil prøve å hjelpe deg så godt vi kan.