Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og planer

Kunngjøring: Søknad akvakultur

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Hamarøy kommune i Nordland. Søker: Ellingsen Seafood AS org. nr. 991 952 829.

Rahkasluokta - eksisterende anlegg går utenfor avsatt område i kommuneplan. Illustrasjon: Kystverkets kartverktøy for Tysfjord

Kunngjøring av planvedtak Drag og Bognes

VEDTATT REGULERINGSPLAN
Nasjonal arealplan-ID: 1875202001 (Bognes) og 1875202002 (Drag).
Detaljreguleringsplan for E6 Bognes og rv. 827 Drag fergeleier med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Planavgrensing. Illustrasjon: Statens vegvesen

Høring - Bruk av motorkjøretøyer i utmark

Fast utvalg for plansaker behandlet i møte den 10. desember 2020, sak 60/20 «Kommunale vilkår satt med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 7». Følgende ble vedtatt: Kommunale vilkår satt med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, §7 legges ut for høring. Saken utsettes.

Foto: pexels

Søknad om akvakultur - Cermaq

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad om akvakultur i Hamarøy kommune i Nordland.

Horsvågen sjøkart oversikt

Kunngjøring: akvakultursøknad, Ellingsen Seafood AS

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Hámbera suohkan - Hamarøy kommune i Nordland. Merknadsfrist 25. oktober 2020.

Akvakultur søknad

Hovedplan vann og avløp på høring

Sammenslåingen av Hamarøy kommune og vestre del av Tysfjord kommune byr på nye utfordringer og endringer, også for kommunalteknisk sektor. Flere anlegg, større utstrekning og flere abonnenter gir behov for flere ressurser.

Foto: Svetlana Gracheva

Politivedtekter - høring

Forslag til politivedtekter for Hábmera soukhan - Hamarøy kommune legges ut til offentlig høring. Høringsfristen er 15. august 2020.

Group-of-People
1 | 2