Kommunestyret vedtok i sak 161/2020 å opprette et tilsettingsutvalg til å forestå den praktiske prosessen med tilsetting av ny kommunedirektør.

Utvalget består av ordfører Britt Kristoffersen, varaordfører Ann Irene Sæter, opposisjonsleder Filip Mikkelsen og ansattes representanter. Tilsettingsutvalget fikk fullmakt til å benytte rekrutteringsbyrå, og etter konkurranse ble Bedriftskompetanse AS valgt til å bistå i prosessen frem til kommunestyret skal foreta tilsetting.

Stillingen som kommunedirektør ble lyst ut med søknadsfrist 20. mars. Det er kommet inn 10 søkere til stillingen. Blant disse er 1 kvinne og 9 menn. To søkere er unntatt offentlighet.

Offentlig søkerliste:

Navn - Alder - Nåværende stilling - Kommune - Kjønn

  • Jan Magne Stensrud - 58 - Redaktør og daglig leder - Skien - Mann
  • Rita Fridfelt - 51 - Administrasjonsleder - Kongsberg - Kvinne
  • Jonny Bless - 57 - Interkommunal Innkjøpssjef – Skjervøy - Mann
  • Kurt Fossvik - 53 - Assisterende kommunedirektør – Hamarøy - Mann
  • Jonny Finstad - 54 - Stortingsrepresentant - Vestvågøy - Mann
  • Kjetil Skjeie - 57 - Daglig leder - Øygarden - Mann
  • Sten Rino Bonsaksen - 59 - Varaordfører/selvstendig næringsdrivende - Leirfjord - Mann
  • Hans Fredrik Sørdal - 37 - Daglig leder - Sørdal AS - Bodø - Mann
  • Søker er unntatt offentlighet - Mann
  • Søker er unntatt offentlighet - Mann