Elisi Beate Klingan er utdannet sykepleier i 2010, har jobbet for det meste av tiden på medisinsk avdeling og innen akuttmedisin ved Nordlandssykehuset i Bodø. Ferdig utdannet jordmor ved UiT nå i juni. Småbarnsmor til ei jente på 2 år, samboer og driver Drag landhandel i tillegg til jordmorstillingen. Elisi liker å lage mat og bake på fritiden, være med venner og familie.

Ola Strand Rønning utdannet lektor med master i tilpasset opplæring. Han har jobbet på Alstad Ungdomsskole siden 2018, og samtidig vært vara i Bodø Bystyre, i tillegg til å ta spilleoppdrag som pianist og sanger. Før dette har Ola vært studentambassadør, og jobbet mye i omsorg med mennesker med spesielle behov. Han har stor interesse for teknologi, digitalisering, musikk og fotball. Er styreleder og spiller i Kråkegull Sportsklubb. Ola har brukt mye fritid de siste årene på kurs og selvstudier innen datavitenskap og programmering, og lærer seg nå skyadministrasjon for å bistå Hamarøy kommune i overgangen til sky. 

Georg Bjerke Skogseth er 24 år og kommer fra Nittedal. Han startet i jobben som fysioterapeut i kommunen 4. september. Han har tidligere jobbet ett år i Lillehammer, da som turnusfysioterapeut på sykehuset der og i kommunen. Arbeidsoppgavene til Georg blir å bidra med tiltak til helsefremmende og forebyggende tiltak samt bidra med rehabilitering og habilitering i og utenfor institusjon i kommunen. Han blir jobbende litt rundt omkring, på helsestasjon, i skole, i barnehage, på sykehjem, i ulike omsorgsboliger, samt hos pasienter som har behov for opptrening i forbindelse med overføring fra sykehus til eget hjem. Fysioterapitilbudet er en gratis tjeneste og alle er velkommen til å ta kontakt med Georg.