Vielsesprotokoll

Vielsesrom

Det kommunale vielsesrommet er innredet på gården Skogheim, på kommunesenteret Oppeid vis a vis kommunehuset. Gården Skogheim var eid og drevet av forfatteren Knut Hamsun og hans familie i årene fra 1911 til 1917.

Økonomi

  • Vigselen er gratis.
  • Bruk av kommunens lokaler er gratis. Eventuell leie av andre lokaler organiseres og dekkes av brudeparet.
  • Kostnader til pynt og dekorasjoner dekkes av brudeparet.
  • Kostnader til musikk eller andre kunstneriske innslag dekkes av brudeparet.
  • For vigsler utenom hverdager i kontortiden, betales det et gebyr på kr 600,-. Beløpet skal dekke kommunens merutgifter.
  • For vigsler utenom fastsatt sted (Skogheim på Oppeid), må brudeparet betale reisegodtgjørelse og evt. andre kostnader for kommunen.
  • Evt. kostnader skal være avtalt på forhånd.