Vielsesprotokoll

Vielsesrom

Det kommunale vielsesrommet er innredet på gården Skogheim, på kommunesenteret Oppeid vis a vis kommunehuset. Gården Skogheim var eid og drevet av forfatteren Knut Hamsun og hans familie i årene fra 1911 til 1917.