Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Valg 2023

Valgresultater finnes på valgresultat.no

Informasjon om valg finnes også på Valgdirektoratets nettside

 

Valgansvarlig Trine Olvik
Tlf. 909 81 253
E-post: trine.olvik@hamaroy.kommune.no

Her kan du stemme på valgdagen

Mandag 11. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Du har stemmerett hvis du står i manntallet. For å stå i manntallet må du fylle 18 år innen utgangen av 2023 og enten være norsk statsborger, være folkeregisterført som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller være statsborger i et annet nordisk land og blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret. Husk at for å stemme på valgdagen så må du møte opp i den kommunen hvor du er folkeregistrert. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme.

Valg bokmål

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet 11. september eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

Legger Stemmesedel i urne

Her kan du forhåndsstemme

Fra 10. august og til 8. september kan du stemme på forhånd i alle kommuner. På valgdagen 11. september  kan du kun stemme i din hjemkommune. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Valg urne

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor. 

Valg urne

Árabut jienastus

Jus dujna illa máhttelisvuohta jienastit árabut jienastibmegávdan jali válggabiejven ragátmáno 11.biejve 2023, máhtá adnuj vállldet árabut jienastusáv. Dáv máhta dahkat juohkka suohkanijn Vuonan, ja mujte duodastusáv ietjat gåvåjn gå galga jienastit.

Valg logo lulesamisk

Tidligstemmegivning

Har du ikke anledning til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving eller på valgdagen 11. september 2023, bruk tidligstemmegivning. Velgere som ønsker å stemme i perioden 3. juli til 9. august, kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme. 

Logo valg

Vil du bli med i et stemmestyre ved høstens valg?

På valgdagen 11. september skal det sitte et stemmestyre i alle seks valglokalene i kommunen. Det er allerede rekruttert mange medlemmer, men vi mangler fremdeles noen, også som vararepresentanter dersom noen må melde forfall til valgdagen.

Valglister