Stemmestyrer og valgkretser

I hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av valget på valgdagen. Stemmestyret i hver valgkrets består av tre medlemmer og tre varamedlemmer.

I Hamarøy er det fire valgkretser: Skutvik, Oppeid, Ulvsvåg og Innhavet krets.