Trafikksikkerhetsplan

Ønsker du å gjøre kommunen oppmerksom på trafikksikkerhetstiltak som bør utføres? Bruk skjema for innspill nede.

Kartutsnitt for påtegning:

Oppeid/Presteid
Innhavet
Skutvik
Tranøy
Ulvsvåg
Sørkil
Ness
Buvåg
Finnøy
Hamsund

Innspill sendes innen 26. april til:

Hamarøy kommune, Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy eller på e-post til postmottak@hamaroy.kommune.no. Husk å merke med ”trafikksikkerhet” i emnefeltet!