Suohkanoajvve - ordførers oppgaver

Suohkanoajvve - Ordføreren er kommunens politiske frontfigur. Han/hun symboliserer kommunen utad  og er samtidig den samlende politiske skikkelsen innad. I forholdet mellom administrasjon og de folkevalgte spiller ordføreren en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyret og formannskapet og er rettslig representant for kommunen.

Elin Eidsvik

Sadjásasj suohkanoajvve - Varaordfører

Elin Eidsvik er varaordfører for Arbeiderpartiet.