Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester

Aktuelt

Miljøtjenesten

Tilkallingsvikarer i miljøtjenesten

Miljøtjenesten har behov for nye tilkallingsvikarer. Har du mulighet til å arbeide ved økt bemanningsbehov, da ønsker de kontakt med deg. Å være tilka...

Fungerende biskop Gunnar Bråthen i Sør-Hålogaland bispedømme, prost i Ofoten Jan Egil Ingebretsen, sokneprest Rolf Steffensen, rådgiver kommunikasjon og samfunnskontakt Beate Tverbakk, kirkeverge Tanja Knutsen, ordfører Britt Kristoffersen, kommunedirektør Odd-Børge Pedersen og kommunalledere

Biskopen på besøk i Hamarøy

Fungerende biskop Gunnar Bråthen i Sør-Hålogaland bispedømme gjennomfører denne uken bispevisitas i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune. Det er lagt opp...

Julekalender felles-01-01_1100x825

Hverdagsglede – en julekalender for alle

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune inviterer alle til å bli med på årets julekalender, som handler om hverdagsglede. Knytt bånd, vær aktiv, gi, vær opp...