Sámegiela háldadimsuohkana - Forvaltningskommuner for samisk språk

Samisk språkforvaltningsområde er kommuner der samisk er likestilt med norsk.
I de kommunene som er inkludert i det samiske språkforvaltningsområdet skal det være fullstendig likestilling av det samiske og det norske språk i offisielle sammenhenger. Hovedbegrunnelsen for opprettelsen var at man ønsket å lovfeste bruk av samisk i områder der det samiske språket står sterkt.

Sameloven § 3-1 nr. 1 bestemmer at de kommuner som skal omfattes av begrepet «forvaltningsområdet for samisk språk» fastsettes av Kongen i forskrift.

Følgende kommuner er innlemmet i forvaltningsområdet:

I Troms og Finnmark: KarasjokKautokeinoNessebyPorsangerTanaKåfjordLavangen og Tjeldsund kommune i

I Nordland: Hattfjelldal og Hamarøy

I Trøndelag: Snåsa, Røyrvik og Røros

Dette betyr at nordsamisklulesamisk og sørsamisk språk er omfattet av samelovens språkregler.

Nesseby_100x125.png  Unjárga / Nesseby
Tana_100x114.png  Deanu / Tana
Porsanger_100x119.png  Porsáŋgu / Porsanger
Karasjok_100x131.png  Kárášjohka / Karasjok
Kautokeino_100x125.png  Guovdageainnu / Kautokeino
Kåfjord kommunevåpen_100x127.png  Gáivuotna / Kåfjord 
Lavangen_komm.svg_100x125.png  Loabák / Lavangen
 Tjeldsund_100x121.jpg  Dielddanuori / Tjeldsund
Hattfjelldal_komm_100x125.png  Aarborten / Hattfjelldal
Royrvik_100x125.png  Raarvihke / Røyrvik
Snåsa_komm_100x125.png  Snåase / Snåsa
Røros_komm_100x119.png  Røørosen / Røros