Innhavet sentrum

Områderegulering for Innhavet sentrum

Status: 2. gangs offentlig ettersyn 18. mai - 29. juni 2018. Utvidet høringsfrist - Høring avsluttet: 17.07.2018.

Mars 2019: Meklingsmøte mellom Hamarøy kommmune og Statens vegvesen, i regi av Fylkesmannen. 

Juni 2019: Endelig planvedtak, Plan- og ressursutvalget 12. juni og Kommunestyret 14. juni. 

Klikk her for plandokumenter.

Havfarm

Områderegulering Havfarm

Status: Under utarbeidelse. 

Juni 2019: Forslag til planprogram skal til politisk behandling, Plan- og ressursutvalget 12. juni og Kommunestyret 14. juni, før det sendes på høring. 

Neste sted: 8 uker høring -> merkandsbehandling -> fastsetting av planprogram. 

Planinitiativ, 15.02.19
Avklaring forholdet til KU-bestemmelser i PBL, 15.02.19
Referat fra oppstartsmøte, 04.03.19
Melding om politisk vedtak, 06.05.19
Forslag til planprogram, 09.05.19

Temaside om Havfarm-prosjektet.

Nettartikkel om oppstart.

Ulvsvåg gjestegård

Statens vegvesen - Reguleringsplan E6 Ulvsvågskaret

Status: Under utarbeidelse.

Juni 2019: Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Høringsfrist: 10.08.2019. 

Åpent informasjonsmøte torsdag 20. juni kl. 18.00 på Ulvsvåg grendehus.

Hjemmeside for prosjektet.

Nettartikkel om oppstart.