Julevsámegiella - lulesamisk språk

Lulesamisk område strekker seg fra Ballangen i nord til Saltfjellet i sør, og innbefatter blant annet tidligere Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Sørfold som de mest sentrale områdene. På svensk side tales lulesamisk fra Piteälveni sør til Kaitumälven i nord innen Jokkmokk og Gällivare kommuner i Norrbottens län i Sverige.
Drag er det tettstedet i kommunen, i regionen og i Norge hvor lulesamisk språk står sterkest.

Sáme perspektijvva - samisk perspektiv på strategisk nivå

Stortinget vedtok i juni 2017 å dele Tysfjord kommune, slik at nordøstsiden av kommunen ble en del av Nye Narvik og sørvestsiden av kommunen blir en del av Nye Hamarøy kommune.
I intensjonsavtalen mellom Tysfjord kommune og Hamarøy kommune står følgende om forvaltning av samisk språk:

  • Samisk språk skal gjenspeile seg i skole, helse og omsorg, forvaltning og kultur.
  • Kommunen tilslutter seg språkområdeordningen/forvaltningsområde for samisk språk.


Fellesnemnda har vedtatt en plan for det samiske perspektiv på strategisk nivå i den nye kommunen.

Rapporten finner du her

Lars Filip Paulsen
Lars Filip Paulsen

Sáme máhtudahka - samisk kompetanse

Kommunen har en utfordring knyttet til omstillingskapasitet og kompetanse for samisk språk, kultur og samfunnsliv. Dette innebærer behov for kompetanse og muligheter for utvikling av tjenester.

Kommunen har tilsatt samisk rådgiver, som skal følge opp og utvikle arbeidet med samisk språk i den kommunale forvaltningen.

 

Svetlana Gracheva
Árran Julevsáme guovdásj - Árran lulesamiske senter

Árran -julevsáme guovdásj / lulesamisk senter

I Hábmer - Hamarøy finner vi Árran lulesamisk senter. Stiftelsen, som har høy kompetanse på det lulesamiske perspektivet, vil være en sentral samarbeidspartner for kommunen. Kompetansen og verdiene som Árran representerer vil være en styrke for kommunens arbeid med kulturarbeid, tospråklighet og samfunnsbygging.

Lága - lovverk

Samiske språk er de språkene i Norge som har sterkest lovforankring i dag, og samiske språk har et særskilt vern gjennom lovverk, både gjennom nasjonale lover og internasjonale konvensjoner.